Mikael Olsson skriver magisteruppsats i praktisk kunskap

Läs uppsatsen och mer om Mikael Olsson här.