Mats Rosén i performancevisning på Moderna Museet den 12 september

Mats Rosén och Jan Liljekvist har gjort ett antal text och ljudprogram som de framför live. De har även producerat ett av sina program för Sveriges Radio.

Missa inte tillfället att lära känna dramatikern Mats Rosén arbete.