KJELL SUNDSTEDTs bok Till Gertrud på FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

Materialet som bygger på dokumentära brev och hans egen familjehistoria var även underlag till filmen DEN NYA MÄNNISKAN.

DEN NYA MÄNNISKAN existerar även i pjäsformat. Och det går att beställa den från förlaget…

Läs mer om utställningen på Levande Historia här. www.omanskligt.se/