Får jag finnas för dig? av PAULA MCMANUS – urpremiär på Dalateatern 10 mars

Vilka är vi utan vårt sammanhang? Vilka är vi om ingen känner igen oss? Ingen människa är så stor eller stark att den kan leva utan bekräftelse från andra. Vad händer om ingen förstår vårt språk, inte känner igen våra kläder?  Pjäsen är inspirerad av möten med ungdomar på Dalateaterns vänskolor, Maserskolan i Borlänge och Centrum för flerspråkighet på Västra skola i Falun.

Med musik och humor presenterar Dalateatern en interaktiv föreställning, där reflektioner tillsammans med dramapedagog och skådespelare är invävda i pjäsen: dalateatern.se/forestallningar/far-jag-finnas-for-dig/