ETT ODJUR TILL HEMBITRÄDE av Dan Kandell spelar i Pildammsparken idag, 21/6

Läs mer om föreställninge här: ETT ODJUR TILL HEMBITRÄDE.