DAN KANDELL, välkommen till Draken!

Inom kort kommer mer information om honom och hans dramatik att läggas ut på hemsidan.