where i end and you begin

Författare: Kristian Hallberg  | Antal kvinnor: 3  | Antal män 2

Where I end and you begin handlar om hur svårt det är att leva ett liv och hur omöjligt det är att behålla den man älskar. Det är ett drama som är skriven i en värld då allt redan är förutbestämt och man kan inte göra något för att förhindra sitt öde. Den är skriven i en tid då vi står inför hur många valmöjligheter som helst, ett samhälle som påstås växa och vara fylld av tanken att man kan bli just den man vill när det i själva verket är motsatsen. Möjligheterna som krymps. Varje beslut man gör får en ödesdiger konsekvens. Och man kan inte fly. Man kan aldrig fly.

Rollerna kan fördelas på olika sätt mellan m-kv.

Pjäsen hade premiär på Unga Giljotin, hösten 2012.