69 Love Songs

Författare: Kristian Hallberg  | Antal kvinnor: 5  | Antal män 4

9 roller.  Slutproduktion Teaterhögskolan Stockholm (2011)


The Magnetic Fields ”69 Love Songs” betydde mycket för Kristian Hallberg under en lång tid. Det blev till slut så att han ville göra en pjäs om och efter den skivan, en pjäs som skulle handla om kärlek, populärkultur och att vilja ta någon med storm. Det blev en pjäs med 69 scener.