Rasmus Lindberg

Dramatiker

Rasmus Lindberg är just nu aktuell med en premiär på Månteatern i Lund - DET FINNS INGA FATTIGA BARN. På Fria teatern i Stockholm spelas nu under våren 2015 återigen teaterns uppsättning av SVÅRAST ÄR DET MED DOM VÄRDELÖSA. Pjäsen SANNAS SANNA JAG som gavs ut under Riksteaterns projekt LÄNK2014 har spelats av en mängd skolungdomar och amatörteatrar.

Under 2014 skrev och regisserade Rasmus Lindberg pjäsen BARN OCH DERAS BARN åt Västmanlands teater. Pjäsen skildrar hur tidigare generationer inom en familj påverkar de skeenden som äger rum idag. På ett typiskt lindbergskt sätt flätar Rasmus samman de olika tidsplanen, rollerna och händelsförloppen i en djup och humorfylld berättelse.

År 2014 innebar också att DAN DÅ DAN DOG fick parispremiär på La Cartoucherie och att pjäsen LJUSETS HASTIGHET översattes till franska. Flera franska teatrar och regissörer har visat ett intresse för hans dramatik. Båda pjäserna är översatta av Marianne Ségol.

SANNAS SANNA JAG, som fick pris i Riksteaterns LÄNK-projekt för ny dramatik för skolungdomar har spelats mycket runt om i landet och fortsätter att spelas av unga ensembler och amatörföreningar.

För närvarande arbetar Rasmus Lindberg med ett manus åt Uppsala stadsteater och på en beställning åt Riksteatern.

BAKGRUND:

Rasmus Lindberg föddes i Luleå 1980. Under uppväxten ville han bli skådespelare. Så småningom förstod han att hans begåvning låg inom andra av teaterns områden. Han sökte och kom in på regilinjen på DI, nuvarande Stockholms Konstnärliga Högskola. År 2008 tog han sin examen, men han hade redan under - och även före - utbildningstiden skrivit en hel del dramatik. Hans genombrott som dramatiker kom 2006 med pjäsen DAN DÅ DAN DOG. Olle Törnqvist regissrade pjäsen som sattes upp på Jämtlands länsteater.  Sedan dess har det blivit flera framgångsrika samarbeten mellan Törnqvist och Lindberg, till exempel FÖRÖDELSEDAGSBARNET för Riksteatern och DEN SOM LEVER FÅR DÖ för Jämtlands länsteater.

Rasmus Lindberg fick Ibsenpriset 2013.

Rasmus Lindberg är bosatt i Luleå där han är verksam som regissör och dramatiker. Han anlitas ofta av Norrbottensteatern men lika mycket av andra teatrar i hela landet. 

Flera av Rasmus Lindbergs pjäser har översatts till andra språk. DAN DÅ DAN DOG finns på engelska, franska, tyska och kroatiska. SVÅRAST ÄR DET MED DOM VÄRDELÖSA finns på engelska, LJUSETS HASTIGHET finns på franska.

Kontakta förlaget för mer information om pjäserna. 

Pjäser Antal kvinnor Antal män
Anna Håkanssons ilska och ursinne 2k, 2m 2 2
Dan då Dan dog 2 2
DEN FANTASTISKA TIGERCIRKUSEN 1 1
Den som lever får dö 2 2
Det finns inga fattiga barn 2 1
Förödelsedagsbarnet 3 2
Gråt inga tårar 6 6
ID 3 0
Ljusets hastighet 3 3
Oerhörda dåd 2 0
Svårast är det med dom värdelösa 2k, 2m 2 2