John Retallack

Dramatiker
AKTUELLT:

John Retallack skriver för närvarande en ny pjäs åt Company of Angels in London där han även arbetar som regissör under större delen av året.
John Retallack är aktuell i Sverige med sin pjäs VIRGINS, som turnerat i Sverige i regi av Anders Ahlnemark under det gångna spelåret. VIRGINS spelas även i Österrike under 2009, där även hans pjäs RISK spelades 2008. Pjäserna HANNAH OCH HANNA och RISK spelas i Tyskland, och WILD GIRL spelas i Frankrike.

BAKGRUND:

Det är inte förrän under de senaste 10 åren som John Retallack på allvar skrivit pjäser. Innan dess arbetade han huvudsakligen som regissör. Mellan 1980 och 2000 var han engagerad vid Oxford Stage Company and Actors Touring Company, där han huvudsakligen regisserade pjäser av Shakespeare och Molière. Han arbetade även utomlands en hel del: för Bergen Festivalen och Den Nationale Scene i Norge under 1999 och 2001, och festivaler i Frankrike, tex Vent du Süd.
John Retallack är konstnärlig ledare för den årliga festivalen Theater Café, där man presenterar utländsk ungdomsdramatik i London.
Pjäser Antal kvinnor Antal män
Hannah och Hanna 2 0
Risk 2 3
Virgins 2 1
Wild Girl 0 0